بازداشت دو شهروند در شهرستان اشنویه

دو شهروند اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، دو شهروند در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به محل نامعلومی منتقل شده‌اند.

هویت این افراد «جمال موسوی» و «عثمان حسینی» احراز شده است

این افراد در محل کارشان بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت شده‌اند.

علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌های آنها به مراکز قضایی و امنیتی اشنویه و ارومیه، تاکنون اطلاع دقیقی از محل نگه‌داری‌شان به دست نیامده است.